gn02170285 (FongFong) 在 PTT 的推發文記錄
發表於2020年,有被轉錄至 Disp BBS 的部份,共有 1
  • 1.[猜謎] 很遜的人要被關在哪裡? - joke 板
    作者: (FongFong) 123.193.191.202 (臺灣)
    時間: 2020-03-27 22:14:41
    偵訊室 ----- Sent from JPTT on my HMD Global Nokia 7 plus.…