maxduan (創業維艱) 在 PTT 的推發文記錄
發表於2020年,有被轉錄至 Disp BBS 的部份,共有 2
 • 2.[心得] 感覺可以進場了 - Stock 板
  作者: (創業維艱) 223.137.141.164 (臺灣)
  時間: 2020-03-31 01:13:16
  似乎歐洲已經開始趨緩 感覺現在不上車會來不及,各位怎麼看…
 • 1.[其他] 美國似乎要降息趨近於零 - Stock 板
  作者: (創業維艱) 36.224.213.161 (臺灣)
  時間: 2020-03-16 05:11:39
  ------------------------------------------------------------------------- 1.發文前請先詳閱分類發文規範,未依規範發文將受處份…